Skriuwers yn byld diel 8: Simke Kloosterman en Reinder Brolsma

19 Maaie 1988

Yn de jierren tritich wienen Simke Kloosterman en Reinder Brolsma  dwaande mei harren karriêre as skriuwers op te bouwen. Yn de achtste útstjoering fan 'Skriuwers yn byld' wurde de oerienkomsten en ferskillen fan dizze twa skriuwers ûndersocht.