Tûkelteammen 0103

15 Oktober 2002

De dielnimmers fan dizze ôflevering fan de taalkwis binne yn team 1: kultuerdeputearre Bertus Mulder en Mary Boske; team 2: publisist Klaas Jansma en Agatha Hylkema-Jorna.