Tûkelteammen: earste útstjoering

26 Desimber 2001

De alderearste útstjoering fan de taalkwis 'Tûkelteammen', opnommen yn it Mediakafee fan Omrop Fryslân.De teamcaptains binne aktrise Hilly Harms en fuotbalcoach Foppe de Haan. Sy sitte yn teams mei Grietsje Leenstra, Lammert Dijkstra, Tine Tijtsma-Sikkema en dûmny Liuwe Westra.