Linkk Ekstra: Wurkje yn Fryslân 3

01 Desimber 2000

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel trije fan in searje oer wurkje yn Fryslân. Jildou de Vries is yn Stiens, dat is in forinzedoarp. Minsken wenje der wol, mar wurkje yn in oar plak. Meastentiids leit in forinzeplak by in grutter plak en binne der goede ferkearsferbiningen.