Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

HJOED_281295_RepoIselmartochtSurch

Reedride op de Iselmar

28 Desimber 1995

In hiel soad leafhawwers skreaunen har yn foar de Iselmartocht, organisearre troch de 100-jierrige iisklup fan Surch. Mei in skower foar de (Citroën) Eend wie in baan skjinfage fan in rûntsje fan fiif kilometer. Under de dielnimmers ek boargemaster Piersma.

Linkk Ekstra: Midsiuwen 3

Linkk Ekstra: Midsiuwen 3

28 Jannewaris 2005

Yn dizze Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, diel trije oer de Midsiuwen. Jildou de Vries dûkt yn de skiednis fan Fryslân, oer de tiid tusken 500 en 1500. Se fertelt oer figueren dy't fan ynfloed west ha yn de Midsiuwen, lykas Grutte Pier en Bonifatius. Se fertelt oer de striid dy't der wie tusken de Skieringers en de Fetkeapers en oer de stinzen.

Mata Hari: de ferbylding fan in myte

Mata Hari: de ferbylding fan in myte

14 Oktober 1990

In greep út de Mata Hari-fertolkingen leart, dat elk wer mei syn eigen Mata Hari oankomt. Hieltyd op 'e nij sprekt se ta de ferbylding: de dûnseres, dy't as spionne de deastraf krige. Yn it ramt fan it Frysk Festival ferdjippe Rients Gratama him yn har turbulinte libben. De lêste moannen wie in entûsjaste ploech dwaande om harren eigen Mata Hari yn in musical stâl te jaan.