It Wetter Op 12: De Leyen

26 Augustus 1999

Ferslachjouwer Afke Meekma en kameraman Dirk Hofstede farre op de Leyen by Eastermar mei de motorboat fan K. Land. Underweis fertelt er oer wat se tsjinkomme yn de natuer. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.