It Wetter Op 3: Starum-Enkhuzen

21 July 1999

Ferslachjouwer Albert Jensma en kameraman Gerko Jonker meitsje mei de boat de oerstek fan Starum nei Enkhuzen en prate mei ferskate passazjiers, steward Henk van Dokkum en kapitein Martin Kranendonk. Jierliks set de boat sa'n 140.000 minsken en 60.000 fytsen oer. De earste farferbining wie yn 1886. Op it hichtepunt makken 400.000 minsken yn it jier gebrûk fan de ferbining oer de Iselmar. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.