It Wetter Op 14: Dokkumer Nije Silen

31 Augustus 1999

Ferslachjouwer Simone Scheffer en kamerafrou Yvonne Douma farre mei de trekskûte nei Dokkumer Nije Silen oer de Strobosser Feart. Underweis fertelt gids Max Posthuma oer de slûs fan Dokkumer Nije Silen. Dêr praat Simone mei wat toeristen, in fisker en mei de patatboer dy't dêr al 19 jier mei syn wein stiet. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.