De keunst fan it ambacht

24 July 2008

We sjogge by trije keunstners dy't ambachtlik wurkje. Marcel van Berkel (Skylge) is houtkeunstner, Peter Hiemstra (Aldeberkeap) is keramist en Jan Kerkstra en Marion Pannekoek (Wynjewâld) meitsje sieraden. Se fertelle oer har libben en de passy foar wat se meitsje, de ynspiraasje en driuwfear en we sjogge fansels yn de ateliers.