Jutters ûnder wetter

01 Oktober 2006

Op Skylge is in klup dûkers al jierren oan it dûken, we gean mei as se wer ris nei in wrak farre, in skip dat fergien is yn de Noardsee. De lading, in spesjaal soart granyt helje se boppe wetter. De leden fertelle oer har hobby en we sjogge byldzjend keunstner Yaël Artsi dy't wurken makket fan it granyt.